Företag

EFT – Metoden som är en kostnadseffektiv lösning för individ, företag, stat, kommun, landsting och regioner. Detta ger inte bara bättre sömn och att man mår bättre, det ger även bättre fokusering på arbetet och i vardagen. Mår personalen bra, mår företaget bra.

Vart vänder du dig när dina medarbetare är deprimerade, trötta, stressade eller sjukskrivna en längre tid?

En sjukdag kostar cirka 10% av den anställdes bruttoinkomst. Att stress leder till sömnproblem, irritation och dåliga relationer, migrän och ångest blir en kostnad. Även mobbing, separation och skillsmässa sänker arbetsprestationen markant och blir också kostsamt.

I stället för den traditionella metoden av samtalsterapi på 10 – 15 veckor,  kan jag hjälpa dina medarbetare på 4 – 5 timmar per person med ett upplägg på en session per vecka.

OBS! Detta gäller inte utbrändhet, där det även behövs tid för återhämtning.
Istället för att bara erbjuda ”samtal” kan jag erbjuda en behandling som ger resultat. Merparten av de jag behandlar blir bra inom 4-5 behandlingstimmar.

Första sessionen beräknas ta 1,5 timmar i och med info och samarbetsavtalsblankett som ska fyllas i, övriga sessioner tar ca 1 timme. Jag arbetar under etiska regler och har tystnadsplikt.

 

Sessionerna ges förslagsvis efter arbetstid eftersom man kan bli påverkad av trötthet och okoncentrerad direkt efter behandling. Men detta är också helt individuellt.