Privatpersoner

Jag erbjuder den unika kombinationen coaching med EFT-metoden och Self Leadership coaching för snabb och effektiv hjälp och ett större välmående.

-Vågar du bli fri?

-Vågar du känna ren och skär lycka?

Om du vågar är du modig! Jag samlar på modiga personer!

Erbjudande: Prova-på 30 min för 400 kr

Istället för att bara erbjuda ”samtal” kan jag erbjuda en behandling som ger resultat. Merparten av de jag behandlar blir bra inom 4-5 behandlingstimmar. Rekommenderat antal är 2-5 gånger beroende på problemets karaktär.

OBS! Detta gäller inte utbrändhet, där det även behövs tid för återhämtning.

Första sessionen beräknas ta 1,5 timmar i och med info och samarbetsavtalsblankett som ska fyllas i, övriga sessioner tar ca 1 timme. Jag arbetar under etiska regler och har tystnadsplikt.

Så här går det till:

Definiera problemet, enkelt, direkt och personligt. Du behöver inte uttala problemet, vi jobbar på känslan problemet skapar i dig.

Känn efter hur obehagligt det är just nu,  på en skala : 0-10.

Knacka bestämt men mjukt cirka 5-10 gånger på varje punkt. Gör det med ena handens pek- och långfinger. Det går lika bra med punkterna på vänster eller höger sida.

Vi knackar tills problemet ligger så nära 0 som möjligt på skalan.