chvedicart

Frigörande målning

I Vedic Art skapar du fritt – helt utifrån dina egna känslor utan att i förväg ha bestämt motivet. Allt sker i lugn takt så att du hinner måla i din takt. Ingen tolkar eller bedömer heller dina skapelser.

Kanske kommer du, liksom de flesta andra som målar Vedic Art att:

* Uppleva att du blir helt uppslukad av dina målarstunder…att tiden inte finns – det är MINDFULNESS i bästa bemärkelse!

* Bli mera lekfull, busig och modig… Kanske blir du gladare och mera kreativ, inte bara i ditt målande utan i alla aspekter av ditt liv.

* Känna dig friare att vara dig själv och våga visa vem du är.